Projekt zdravotnického zařízení firmy TeamPrevent-Santé

Tomáš Lukeš

architekt

Průmyslové stavby

Občanské stavby

Rodinné domy

Interiéry

Malířská 3, 170 00 Praha 7
info@tomaslukes.cz
mobil +420 603 508 533
Tomáš Lukeš logo
/ projekty / Občanské stavby

Projekt zdravotnického zařízení firmy TeamPrevent-Santé

rok   2018
autor   Ing. arch. Tomáš Lukeš

Architektonická studie
Spolupráce při prováděcí dokumentaci
Technický dozor investora

Projekt zdravotnického zařízení v administrativní budově v Praze 4
Generální projektant prováděcí dokumetnace: Atelier 8000, spol. sr.o.

předchozí projekt | následující projekt