Podmínky užití

Tomáš Lukeš

architekt

Průmyslové stavby

Občanské stavby

Rodinné domy

Interiéry

Malířská 3, 170 00 Praha 7
info@tomaslukes.cz
mobil +420 603 508 533
Tomáš Lukeš logo
/ Podmínky užití

Tyto stránky jsou vlastnictvím Ing. arch. Tomáše Lukeše, IČ: 70346411, e-mail: info@tomaslukes.cz. Prosím, mějte na paměti tuto právní doložku, protože pokud jakýmkoliv způsobem využíváte obsah těchto stránek nebo se řídíte zde získanými informacemi, automaticky ji přijímáte.

Informace na těchto stránkách nejsou součástí smluvního ujednání a obsah může být průběžně měněn bez předchozího upozornění. Ing. arch. Tomáš Lukeš provádí na těchto stránkách změny tak, aby obsah byl maximálně aktuální. Přesto tyto stránky nejsou 100% garancí nabídky služeb či jejich kompletního popisu (slovního či technického).

Vlastník těchto stránek nenese odpovědnost za škodu vzniklou nesprávným pochopením obsahu těchto stránek, nefunkčností těchto stránek nebo špatným způsobem využití informací získaných prostřednictvím těchto stránek.

Ing. arch. Tomáš Lukeš nepřebírá zodpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou navštívením nebo využitím informací ze stránek, které jsou na doméně tomaslukes.cz zmiňovány, nebo na které vedou hypertextové odkazy. Tyto odkazy na ostatní stránky jsou vloženy pouze pro pohodlí uživatele.

Informace obsažené na těchto stránkách podléhají Autorskému zákonu (zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským), mezinárodním právním úmluvám a zákonům o ochraně duševního vlastnictví. Jakákoliv reprodukce, kopírovaní či nahrávání obsahu stránek na libovolná média, byť momentálně neznámá, je zakázána ve všech zemích světa. Obsah nelze využívat pro další účely bez výslovného souhlasu studia Ing. arch. Tomáše Lukeše, vyjma informací o službách a produktech pro osobní (nekomerční) účely. Jakákoliv modifikace a publikace obsahu bez písemného souhlasu Ing. arch. Tomáše Lukeše je též zakázána. Nepřizpůsobení se těmto úmluvám může vést k právním postihům nebo pokutám jednotlivců či firem, vyplývajícím z příslušných mezinárodních zákonů či zákonů dané země.