Ambulantní zdravotnické zařízení

Tomáš Lukeš

architekt

Průmyslové stavby

Občanské stavby

Rodinné domy

Interiéry

Malířská 3, 170 00 Praha 7
info@tomaslukes.cz
mobil +420 603 508 533
Tomáš Lukeš logo
/ projekty / Občanské stavby

Ambulantní zdravotnické zařízení

rok   2019
autor   Ing. arch. Tomáš Lukeš - studie, TDI, interiér, koordiance dodávek zdravotnického bybavení
Průmstav, a.s. - DSP a prováděcí dokumentace

Projekt ambualntního zdravotnického zařízení v administrativní budově Southpoint v Praze 4

 
následující projekt